טיולי גמלים וחמורים

בחאן שלושה חמרים ושתי נאקות.

החאן מציע סיבובים קצרים באזור החאן על גבי גמלים וחמורים.

ניתן גם להזמין טיולים ארוכים התאם לזמינות צוות הדרכה.

כל פעילות בחאן בתיאום מראש בלבד!

מחירון רכיבה על גמלים/ חמורים