טיולי גמלים וחמורים

בחאן חמורים ושתי נאקות.

החאן מציע סיבובים קצרים באזור החאן על גבי גמלים.

כל פעילות בחאן בתיאום מראש בלבד!

מחירון רכיבה על גמלים