סיבוב רכישב של כמה דקות על גמל או על חמור.

קופון לאדם בודד. עד 5 קופונים למשפחה.

בתיאום מראש בלבד!