יוצאים אל המסלול משער הכניסה הראשי למושב פארן שבערבה
• מתחילים ברכיבה לכיוון צפון בצמוד לגדר המקיפה את היישוב עד השער הצפוני ומשם לכיוון צפון מערב על הדרך הסלולה. בסמוך ללולים והרפתות ממשיכים ברכיבה לכיוון צפון מערב משמאל לחממות.

•כ-400 מטר לאחר הלולים פונים צפונה ורוכבים לאורך סוללת העפר המגנה על החממות מפני השיטפונות בנחל פארן.

•4.3 ק"מ – פונים צפונה וחוצים את נחל פארן וממשיכים ברכיבה צפונה במקביל לכביש 90 (כביש הערבה).

•3.3 ק"מ – בנחל ברק, במפגש עם דרך עפר המסומנת בכחול פונים שמאלה (מזרחה) וממשיכים ברכיבה

•3 ק"מ – פונים שמאלה (דרומה) עם הסימון האדום וחוצים את נחל פארן אל "השער" – פתח בין הרים המוביל אל "תלם עשת".

•6 ק"מ – לאחר הכניסה ל"תלם עשת" נפרדים מהשביל המסומן ופונים שמאלה (מזרחה) ממשיכים ברכיבה בתלם עד מתקן מקורות. נפרדים מהתלם וממשיכים ברכיבה במסלול המסומן בירוק אל שער הכניסה למושב פארן.